POPULARYZACJA

Pracownicy IGiG dzielą się swoją wiedzą i aktywnie ją popularyzują. Jesteśmy zapraszani do szkół różnych szczebli a także instytucji oraz towarzystw, przede wszystkim na terenie województwa wielkopolskiego. Szczególnie liczne są wystąpiania na forum Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddziału Poznańskiego (zob. „Jeździmy do…„).

Uczestniczymy aktywnie również w przedsięwzięciach organizowanych na WNGiG w ramach działań ogólnouniwersyteckich, takich jak Poznański Festiwal Nauki i Sztuki oraz Noc Naukowców.

Prowadzimy również wiele imprez cyklicznych na WNGiG, takich jak GIS Day czy Poznański Tydzień Geomorfologii. Organizujemy konkursy geograficzne, a także prowadzimy na WNGIG lekcje dedykowane dla poszczególnych klas/szkół (zob. „Przyjeżdżają do nas…„).

Wielu z nas aktywnie popularyzuje wiedzę w Sieci, prowadząc własne strony internetowe, blogi i wykłady (zob. menu „Jesteśmy w Sieci…„).