PUBLIKACJE

Wykaz publikacji pracowników zatrudnionych w roku 2022 i później

Aktualizowany na bieżąco wykaz publikacji pracowników zatrudnionych w Instytucie w roku 2022 znajduje się na Portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym UAM. Nie uwzględnia on publikacji osób zatrudnionych wcześniej. Wykaz brakujących publikacji będzie stopniowo uzupełniany.

Na portalu istnieje wiele możliwości filtrowania rekordów. Można również wygenerować wykazy dla jednostek IGiG oraz poszczególnych pracowników.


Poniżej zamieszczono chronologiczne zestawienie opublikowanych przez aktualnych i byłych pracowników Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM rozpraw habilitacyjnych, doktorskich oraz opracowań monograficznych.