PROJEKTY

Projekty kierowane i/lub realizowane przez pracowników IGiG

NumerTytułKierownikUczestnicy z IGiG (alfabatycznie)CzasSiedziba grantobiorcy
Współwystępowanie lobelii jeziornej Lobelia dortmanna i kłoci wiechowatej Cladium mariscus w jeziorze Krzywce Wielkie – dwóch gatunków o odmiennych wymaganiach ekologicznychKrystyna MileckaGrzegorz Kowalewski2020-2021Park Narodowy „Bory Tucholskie”
NCN OPUS 2016/23/B/NZ8/00635Rola roślinności wodnej w wiązaniu węgla i jego depozycji w osadzie dennym: analiza porównawcza roślinności ramienicowej i naczyniowejMariusz PełechatyGrzegorz Kowalewski2018-2022Wydział Biologii UAM
NCN OPUS 2011/01/B/ST10/04905Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologicznychDominik PawłowskiGrzegorz Kowalewski, Krystyna Milecka, Michał Woszczyk2011-2014IG WNGiG UAM
N N304 078440Wysokorozdzielcze badania paleośrodowiskowe torfowiska Rzecin jako podstawa interpretacji współczesnego i minionego obiegu węglaKrystyna MileckaJan Barabach, Barbara Fiałkiewicz-Kozieł, Mariusz Gałka, Grzegorz Kowalewski, Mariusz Lamentowicz2011-2014IGiG WNGiG UAM
N N305 083935 Przestrzenno-czasowa dynamika zanikania jezior torfowiskowych w warunkach naturalnych i modyfikowanych antropogenicznieGrzegorz KowalewskiJan Barabach, Krystyna Milecka, Milena Obremska, Kazimierz Tobolski, Michał Woszczyk2008-2011IGiG WNGiG UAM
N N305 337234Środowiskowe skutki gwałtownego obniżenia poziomu wody w Jeziorze Budzisławskim i jeziorze Anastazewo w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnegoMichał WoszczykGrzegorz Kowalewski, Monika Lutyńska2008-2011IGiG WNGiG UAM
LAPBIAT 2 RESEARCH PROJECTClimate changes and developmental history of Lobelia lakes in Northern EuropeKrystyna MileckaMariusz Gałka, Grzegorz Kowalewski, Kazimierz Tobolski2008IGiG WNGiG UAM
2 P06S 00127Subfosylne szczątki hydrobiontów w osadach dennych jezior poleskich jako wskaźnik aktualnych oraz historycznych warunków siedliskowych i pokarmowych ichtiofaunyRyszard KornijówGrzegorz Kowalewski2004-2007Katedra Hydrobiologii AR Lublin
2 P04G 06627Geneza, dynamika i środowiskotwórcza rola małych układów jeziorno-torfowiskowych na obszarach morenowych i sandrowych PomorzaKazimierz TobolskiMariusz Gałka, Grzegorz Kowalewski, Krystyna Milecka, Mariusz Lamentowicz2004-2007IGiG WNGiG UAM
4 T07F 01027Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnodziejowych założeń obronnych GieczaAleksander GrygorowiczMariusz Gałka, Grzegorz Kowalewski, Krystyna Milecka, Kazimierz Tobolski2004-2006Instytut Architektury I Planowania Przestrzennego, Politechnika Poznańska
3 P04E 03625Rozwój jeziora Ostrowite i przyległych torfowisk w świetle badań osadów biogenicznychGrzegorz KowalewskiKrystyna Milecka, Milena Obremska, Kazimierz Tobolski2003-2006IGiG WNGiG UAM
6 P04G 02921Historia oligotroficznych jezior i torfowisk Borów Tucholskich na przykładzie wybranych obiektów chronionychKrystyna MileckaGrzegorz Kowalewski2001-2003IGiG WNGiG UAM
JG101/98Funkcje naturalnych torfowisk w układzie przyrodniczym i gospodarczym leśnych kompleksów promocyjnych Bory TucholskieKazimierz TobolskiGrzegorz Kowalewski, Krystyna Milecka, Tomasz Schubert1999-2001Grant DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH
7 T07F 00808Podstawy rekonstrukcji wczesnodziejowego zespołu rezydencjonalno-obronnego i sakralnego na Ostrowie LednickimAleksander GrygorowiczGrzegorz Kowalewski, Krystyna Milecka, Tomasz Schubert, Kazimierz Tobolski1995-1998Instytut Architektury I Planowania Przestrzennego, Politechnika Poznańska
Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru chronionego podlegającego antropopresjiLeon KozackiGrzegorz Kowalewski, Krystyna Milecka, Tomasz Schubert, Kazimierz Tobolski1992-1994IGFiKŚP WNGiG UAM