1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 28 lutego 2024 r.

Poznański Tydzień Geomorfologii – 6 marca 2024 r.

Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych po raz piąty, w pierwszym tygodniu marca, organizowany jest poznański Tydzień Geomorfologii, który stanowi część Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii organizowanego przez Międzynarodową Asocjację Geomorfologów. Wydarzenie jest okazją do promowania problematyki, metodyki i wyników badań geomorfologicznych oraz ich znaczenia aplikacyjnego.

Sesji naukowej towarzyszyć będą warsztaty geomorfologiczne oraz quiz geomorfologiczny.